Terapia próżniowa vacuum

Zabieg trwa od 15 do 20 minut. Terapia próżniowa wykorzystuje przekrwienie wywołane w tkance przez ujemne ciśnienie zastosowane na powierzchnię skóry. Próżnia powstała w komorze elektrody przyłożonej na powierzchni skóry, dzięki elastyczności tkanek działa na tkanki podskórne, powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych i zwiększając ich przepuszczalność. Wytworzona różnica ciśnień jest w stanie, aczkolwiek czasowo, przepchnąć część płynów śródmiąższowych do naczyń krwionośnych i limfatycznych. Metoda polega na statycznej aplikacji gumowych elektrod próżniowych, które bardzo dobrze przystosowują się do każdej powierzchni. Technika próżniowa skuteczna jest w leczeniu zaburzeń krążenia obwodowego, zastoin żylnych lub limfatycznych, powoduje ulepszenie elastyczności tkanek i ich waskularyzację. Terapię podciśnieniową stosujemy jako formę terapi skojarzonej z wyżej wymienionymi prądami interferencyjnymi bądź to statycznymi, bądź to dynamicznymi zwiększając tym samym ich spektrum działania.