Skanlab 25 Bodywave - Terapia polem elektrycznym wysokiej częstotliwości

Zabieg trwa około 10 min.

Wywołuje głębokie przegrzanie tkankowe, co powoduje:

  • przyspieszenie przemiany materii,
  • rozszerzenie naczyń,
  • zwiększenie przepływu płynów ustrojowych,
  • zmniejszenie odczuć bólowych i rozluźnienie aparatu
    nerwowo-mięśniowego.

W porównaniu do dotychczasowych aparatów typu diatermia Skanlab 25 Bodywave generuje falę elektromagnetyczną o większej długości (300m), co daje bardziej równomierne przegrzanie tkanek. Istotną zaletą aparatu jest możliwość przeprowadzenia terapii miejscowej ściśle ukierunkowanej na konkretną okolicę objętą procesem chorobowym, co sprawia, że uzyskany efekt terapeutyczny jest znacznie większe w porównaniu z dotychczasowymi aparatami typu diatermia krótkofalowa i eliminuje obciążenie całego ustroju osoby leczonej.

W ostatnich latach w aparaty Skanlab 25 Bodywave zostały wyposażone wiodące kliniki, szpitale, jak i kluby sportowe w Norwegii, Szwecji, Danii, Niemczech, Anglii, Austrii, Szwajcarii i USA. Z większości wspomnianych ośrodków uzyskano opinie o walorach użytkowych i wartości terapeutycznej urządzenia. Opinie te bazują zarówno na doświadczeniach praktycznych jak i pełnych klinicznych eksperymentach naukowych. Badania przeprowadzone przez zespół prof. Rodahl'a dowodzą niezwykłej skuteczności urządzenia w terapii takich chorób jak: epicondylitis, m. supraspinatus tendinitis, torticollis, m. piriformis trochanter, ischialgia, tibial pain syndrome, tendinitis Achilles, myalgia cervicalis, morbus Bechterew, spondyloarthrosis.