Magnetronic - Terapia polem magnetycznym niskiej częstotliwości

Pod wpływem pola magnetycznego jony znajdujące się w komórkach ciała ulegają przemieszczeniom powodując hiperpolaryzację błony komórkowej i tym samym wzmagają przemianę materii. Stymulacja komórek poprzez działanie pola magnetycznego wywołuje podniesienie ciśnienia parcjalnego tlenu. W porównaniu do elektroterapii prądami (interferencyjnymi, diadynamicznymi, impulsowymi itp.), które działają przeważnie na powierzchni i w tkankach dobrze przewodzących prąd elektryczny, magnetoterapia posiada istotne zalety takie jak:

  • równomierne przenikanie pola magnetycznego przez wszystkie tkanki,
  • możliwość wykonywania zabiegów poprzez ubranie, gips, bandaże itp., które nie stanowią przeszkody dla pola magnetycznego,
  • metal nie stanowi przeciwwskazań do stosowania zabiegu,
  • szeroki zakres wskazań spowodowany skutecznością oddziaływania zarówno na tkankę kostną jak i łączną.

Z praktyki klinicznej wynika, że magnetoterapia może być stosowana z szerokim marginesem bezpieczeństwa u wielu pacjentów, u których inne zabiegi fizykalne są przeciwwskazane.

Pozytywne działanie terapii tego typu wykazano w leczeniu wielu chorób:

  • narządu ruchu (opóźniony zrost kostny, stawy rzekome, stany pourazowe stawów i tkanek miękkich okołostawowych - tj. zwichnięcia, skręcenia, stłuczenia, uszkodzenia wiązadeł, urazy ścięgien - osteoporoza, stany zapalne stawów, stany po operacjach z endoprotezoplastyką stawu włącznie),
  • układu nerwowego (stany po urazach czaszkowo-mózgowych, zaburzenia czynności nerwów czaszkowych i obwodowych, neuralgie, nerwobóle, nerwiaki),
  • układu immunologicznego.

Zabieg trwa 10-30 min w zależności od rodzaju schorzenia.