Kinesiology Taping

Czas pracy z pacjentem ok. 30 min - 1 pacjent.

Metoda ta pozwala na osiąganie doskonałych rezultatow terapeutycznych przez działanie sensoryczne plastra kinesiology tape/ k-active tape. Istotą każdej metody terapeutycznej jest oddziaływanie na organizm różnymi czynnikami mechanicznymi i fizykalnymi w celu wywołania pożądanych zmian. Jest to możliwe dzięki zjawisku samoleczenia organizmu częściej określanym jako kompensacja, która samoistna w efekcie jest patologiczna, natomiast kierowana prowadzi do przywrócenia, zachowania prawidłowej funkcji. W terapii wykorzystujemy plaster k-active tape. o parametrach zbliżonych do właściwości ludzkiej skóry. Nazwa Kinesiology taping pochodzi z łaciny kinesiologia-nauka o ruchu, a wiec poprzez aplikację plastra dajemy możliwość przywrócenia funkcji.